• Ông Phạm Văn Thành, Thành viên HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đăng ký mua 130.000 cổ phiếu.
  • Thời gian thực hiện dự kiến từ 26/4 đến 25/5.

Ông Phạm Văn Thành, Thành viên HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HoSE:GVR) đăng ký mua 130.000 cổ phiếu từ 26/4 đến 25/5 theo phương thức khớp lệnh/thoả thuận. Nếu giao dịch hoàn tất, ông Thành sẽ nâng lượng nắm giữ lên 300.000 cổ phần, tương đương 0,008% vốn điều lệ.

Ông Thành đăng ký mua vào cổ phiếu GVR trong bối cảnh mã này vừa điều chỉnh mạnh. Từ ngày 18/4 đến 21/4, cổ phiếu GVR giảm hơn 17% từ 36.800 đồng/cp về 30.500 đồng/cp do diễn biến chung của thị trường. So với mức đỉnh tháng 11 năm ngoái, thị giá mã này đã giảm gần 40%.

Cổ phiếu GVR có giá 30.500 đồng/cp. Ảnh: TradingView.

Về tình hình kinh doanh năm 2021, doanh thu tăng 25% đạt 26.350 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 23% đạt 4.256 tỷ đồng. So với kế hoạch lợi nhuận sau thuế 4.564 tỷ đồng, tập đoàn đã vượt 14%. Trong đó, doanh thu quý IV năm ngoái đạt 9.656 tỷ đồng, tăng 6,6%; lợi nhuận gộp 2.564 tỷ đồng, tăng 8%.

Trong cơ cấu doanh thu, nguồn thu từ sản xuất và kinh doanh mủ cao su quý IV tăng 20,6% lên 7.464 tỷ đồng và chiếm 77% tổng doanh thu. Nguồn thu từ mảng sản xuất và kinh doanh sản phẩm từ cao su giảm sâu từ 893 tỷ về 267 tỷ đồng. Kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng cũng giảm trong khi chế biến gỗ duy trì tương đương cùng kỳ năm trước.

Xét về lợi nhuận gộp, mảng mủ cao su tăng 27%, gỗ chuyển từ lỗ thành lãi, trong khi sản phẩm từ cao su giảm sâu 97% và bất động sản giảm 39%.

Theo Người Đồng Hành