(ĐTCK) Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 28/9 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu GAS

CTCK SSI (SSI)

Chúng tôi duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu GAS của Tổng công ty Khí Việt Nam, nhưng giảm giá mục tiêu 1 năm xuống 128.000 đồng/cổ phiếu (từ 135.000 đồng/cổ phiếu), tương ứng với tiềm năng tăng giá là 13%.

Việc điều chỉnh giảm giá mục tiêu chúng tôi là dựa trên WACC tăng lên trong định giá theo phương pháp DCF, và P/E mục tiêu thấp hơn (điều chỉnh giảm từ 20 lần xuống 19 lần), có tính đến yếu tố lãi suất tăng. Ước tính của chúng tôi dựa trên giả định giá dầu Brent là 95 USD/thùng vào năm 2022 và 85 USD/thùng vào năm 2023.

Trong năm 2023, chúng tôi ước tính GAS sẽ ghi nhận kết quả kinh doanh giảm nhẹ, cụ thể lợi nhuận dự báo sẽ giảm 5.1% so với cùng kỳ, chủ yếu do giá dầu giảm trong năm 2023.

Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng GAS sẽ ghi nhận sản lượng khí tăng lên (tăng 10% so với cùng kỳ). Yếu tố tác động giảm đến khuyến nghị của chúng tôi là sản lượng khí khô và giá nhiên liệu thấp hơn ước tính.

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu GAS

CTCK KIS Việt Nam (KIS)

GAS đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 9 tháng với sản lượng khí khô đạt 5.700 triệu m3 (tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái), doanh thu đạt 76,5 nghìn tỷ đồng (tăng 29%) và lợi nhuận trước thuế đạt 14 nghìn tỷ đồng (tăng 62%), hoàn thành lần lượt 64%/95%/160% kế hoạch thận trọng đã được đặt ra từ đầu năm với kịch bản giá dầu Brent ở mức 60 USD.

Riêng trong quý III/2022, Công ty ghi nhận sản lượng khí khô đạt 1.700 triệu m3 (tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái), doanh thu đạt 21,7 nghìn tỷ đồng (tăng 16%) và lợi nhuận trước thuế đạt 3,2 nghìn tỷ đồng (tăng 4%).

Cho cả năm 2022, công ty ước tính tổng doanh thu đạt 100 nghìn tỷ đồng (tăng 26,5% so với năm trước) và lợi nhuận trước thuế đạt 15,5 nghìn tỷ đồng (tăng 38%).

Công ty đạt mục tiêu doanh thu sẽ đạt tăng trưởng bình quân trong 3 năm tiếp theo 7-9%.

Ban lãnh đạo công ty cho rằng khí khí LNG nhập khẩu hiện tại vẫn ở mức chấp nhận được nếu so với chi phí điện than cũng cao tương đương do giá than thế giới cũng tăng phi mã.

PV Gas đã nhập khẩu khí gas tự nhiên từ Malaysia qua đường ống và đang lên kế hoạch nhập khẩu khí từ Indonesia.

Theo ban lãnh đạo, Luật Dầu Khí mới sắp được thông qua sẽ giúp ngành thăm dò và khai thác dầu khí của Việt Nam thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài hơn, vì các mỏ khí hiện tại của Việt Nam đòi hỏi chi phí cao và rủi ro nhiều hơn so với các nước khác.

Định giá: Dựa trên ước tính kết quả kinh doanh 2022 mới, 12MF PE là 18x thấp hơn mức trung vị 2 năm là 21.2x and PB là 3.6x cao hơn 3.5x (trung vị 2 năm). Đồng thời, chúng tôi khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu GAS.

Theo Tin nhanh chứng khoán