(ĐTCK) Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 25/11 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu HND

CTCK MB (MBS)

Hiệu quả hoạt động của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND – UPCoM) đang ngày càng tăng lên: lợi nhuận trước thuế năm 2019 và 2020 tăng lên mạnh mẽ đạt 1.242 tỷ đồng và 1.538 tỷ đồng, năm 2021 do tình hình Covid19 bùng phát, sản lượng điện giảm và giá bán điện nên lợi nhuận trước thuế suy giảm về 480 tỷ đồng.

Từ năm 2022, sản lượng điện tăng lên cùng với giá bán điện tăng, lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 608 tỷ đồng, tăng 216%. Dự báo các năm tiếp theo lợi nhuận tiếp tục tăng lên khi chi phí sản xuất như khấu hao, tài chính tiếp tục giảm.

Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh tốt tạo cơ sở công ty trả nợ và chia cổ tức bằng tiền mặt hấp dẫn: Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh các năm qua đều dương lớn, đến từ khấu hao và lợi nhuận hàng năm trong khi quản lý tốt khoản phải thu phải trả. Điều này giúp công ty trả nợ vay tốt và thực hiện chính sách cổ tức bằng tiền mặt hấp dẫn cho cổ đông, đặc biệt trong năm 2019-2020 với lần lượt 1.600 đồng/CP và 2.425 đồng/CP.

Nhu cầu điện và giá mua điện tiếp tục được điều chỉnh phù hợp với phát triển thị trường: Nhu cầu điện tiếp tục tăng từ 8-10% đến năm 2025, cùng với đó là thị trường điện được thực hiện tự do bán buôn, chính sách mua điện của EVN cũng được thay đổi đảm bảo cân đối chi phí sản xuất.

Dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2022 lần lượt đạt 10.850 tỷ đồng và 790 tỷ đồng, thu nhập mỗi cổ phần đạt 1.500 đồng. Định giá cổ phiếu ở mức 18.200 đồng/cổ phần, Chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu HND cho mục tiêu đầu tư trung và dài hạn.

>> Tải báo cáo

Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu VNM, với giá mục tiêu 88.100 đồng/CP

CTCK KB Việt Nam (KBSV)

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, CTCP Sữa VIệt Nam (Vinamilk, mã chứng khoán VNM – sàn HOSE) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 44.887 tỷ đồng – đi ngang so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 6.708 tỷ đồng, giảm 20% so với 9 tháng năm 2021. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 70,2% kế hoạch doanh thu, 68,7% kế hoạch lợi nhuận năm 2022. So với dự phóng của chúng tôi, tỷ lệ hoàn thành lần lượt 72,1% và 70,5%.

VNM đã ký hợp đồng chốt giá sữa bột trong 3-6 tháng tới, với xu hướng giá nguyên liệu này đang giảm mạnh từ đỉnh, chúng tôi kỳ vọng biên lợi nhuận gộp sẽ được cải thiện đáng kể từ quý 4 năm nay. Mặc dù lãi suất và đồng USD tăng sẽ làm tăng chi phí của các nhà nhập khẩu, nhưng giá sữa bột giảm mạnh hơn sẽ bù đắp được phần nào vấn đề này. Chúng tôi duy trì mức biên lợi nhuận gộp cả năm 2022 là hơn 41%.

Với 3 dự án trang trại bò sữa, chúng tôi ước tính quy mô đàn bò của VNM sẽ tăng thêm 20.000-30.000 con bò, qua đó nâng khả năng tự chủ sữa nguyên liệu thêm 18%. Nhà máy sữa tại Hưng Yên và Mộc Châu dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2025, công suất sản xuất của VNM sẽ tăng thêm 30-40%.

Chúng tôi điều chỉnh dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2022 lần lượt đạt 62.278 tỷ đồng (tăng 2,23% so với năm trước), 9.507 tỷ đồng (giảm 10,5%). Với năm 2023, doanh thu thuần có thể đạt 65.081 tỷ đồng (tăng 4,5% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế đạt 10.105 tỷ đồng (tăng 6,2%). Kết hợp 2 phương pháp định giá DCF và so sánh P/E (tỷ trọng 50-50), chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 88.100 đồng/CP.

Theo Tin nhanh chứng khoán