(ĐTCK) Lãnh đạo Công ty cổ phần Camimex Group (mã CMX – sàn HoSE) vừa mua vào cổ phiếu để nâng sở hữu sau khi cổ phiếu liên tục giảm mạnh.

Cụ thể, ông Huỳnh Công Nhân, Kế toán trưởng vừa mua vào 100.000 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0 cổ phiếu lên 100.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,098% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 16/11 đến 23/11.

Trước đó, bà Vũ Thị Bích Ngọc, Trưởng văn phòng đại diện TP. HCM và đồng thời là vợ ông Bùi Sĩ Tuấn, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 3,56% lên 4,54% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/11 đến 17/12.

Được biết, từ ngày 18/4 đến ngày 24/11, cổ phiếu CMX giảm 73,2% từ 24.000 đồng về 6.430 đồng/cổ phiếu.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2022, Camimex Group ghi nhận doanh thu đạt 814,14 tỷ đồng, tăng 54,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 33,73 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 14,4% về còn 12,3%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.181,7 tỷ đồng, tăng 52,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 86,75 tỷ đồng, tăng 46,7% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2022, CMX đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 3.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 28,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/11, cổ phiếu CMX giảm 10 đồng về 6.430 đồng/cổ phiếu.

Theo Tin nhanh chứng khoán