(ĐTCK) Ngày 05/10, CTCP Chứng khoán Bảo Việt – BVSC (mã chứng khoán BVS – sàn HNX) sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2021.

Cụ thể, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 8% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 20/10.

Như vậy, với hơn 72,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BVSC sẽ dự kiến chi gần 57,8 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, thị trường chứng khoán giảm mạnh, tổng doanh thu của BVS giảm 10,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 506,6 tỷ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 64 tỷ đồng, giảm 57,9% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do lợi nhuận chưa thực hiện giảm 112 tỷ.

Công ty cho biết thêm, chi phí chênh lệch giảm đánh giá lại các tài sản chính FVTPL 6 tháng đầu năm 2022 tăng 65,7 tỷ đồng, tương đương 1.056% so với năm trước. Trong khi doanh thu từ chênh lệch tăng đánh giá lại tài sản chính FVTPL lại giảm 47,1 tỷ đồng, tương đương 84,2%, khiến kết quả kinh doanh giảm sút.

Năm 2022, BVSC đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 1.080 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 236 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, Công ty đã hoàn thành lần lượt 47% và 27% kế hoạch năm.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/9, cổ phiếu BVS giảm xuống còn 18.800 đồng/CP.

Theo Tin nhanh chứng khoán