Ông Nguyễn Hồ Hưng, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán APG đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu APG từ ngày 15/4 đến 14/5.

Ông Hưng đã mua 2 triệu cổ phiếu APG từ ngày 28/3 tới 7/4.

Ông Nguyễn Hồ Hưng, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán APG (HoSE: APG) vừa đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu APG nhằm tăng tỷ lệ sở hữu từ 19,9 triệu đơn vị (13,6%) lên 22,9 triệu đơn vị (15,7%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/4 đến ngày 14/5, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trước đó, từ ngày 28/3 đến ngày 7/4, ông Hưng cũng vừa hoàn tất đợt mua vào 2 triệu cổ phiếu APG theo phương thức khớp lệnh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/4, cổ phiếu APG có giá 15.500 đồng/cổ phiếu. Nếu tạm tính theo mức giá trên, Chủ tịch của Chứng khoán APG sẽ chi ra khoảng 46,5 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu đăng ký mua.

Thị giá cổ phiếu APG. Nguồn: TradingView

Ngày 9/4, Chứng khoán APG đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng, tương ứng tăng 97% và tăng 62% so với thực hiện năm 2021. Mức cổ tức cho năm nay dự kiến sẽ là 7% bằng cổ phiếu.

Ngoài ra, công ty cũng được thông qua phương án phát hành 221,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 dưới dạng quyền mua. Giá chào bán sẽ không thấp hơn 11.500 đồng/ cổ phiếu và không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến là trong năm nay.

Tổng số tiền thu được dự kiến rơi vào khoảng 2.545 tỷ đồng, được dùng để: bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (800 tỷ đồng); tự doanh chứng khoán (200 tỷ đồng); đầu tư kinh doanh các loại giấy tờ có giá (500 tỷ đồng); bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán và vốn lưu động (1045 tỷ đồng). Sau đợt phát hành trên, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên gấp đôi đạt 4.426 tỷ đồng.

Xét về kết quả kinh doanh năm 2021, Chứng khoán APG ghi nhận doanh thu đạt 378,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 268,4 tỷ đồng. Mức cổ tức cũng đã được thông qua tại đại hội là 15% bằng cổ phiếu.

Theo Người Đồng Hành