Cố vấn cao cấp Lê Viết Hưng đăng ký bán thỏa thuận 900.000 cổ phiếu HBC, giảm lượng nắm giữ xuống 801.571 đơn vị, chiếm 0,33% vốn.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ ngày 15/4 đến 11/5.

Ông Lê Viết Hưng, cố vấn cao cấp và là anh trai ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình (HoSE:HBC), đăng ký bán thỏa thuận 900.000 cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ ngày 15/4 đến 11/5.

Nếu giao dịch hoàn tất, ông Hưng sẽ giảm sở hữu từ hơn 1,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,96% xuống hơn 801.571 cổ phiếu, tỷ lệ 0,33%.

Về kết quả kinh doanh năm 2021, công ty xây dựng ghi nhận doanh thu đạt 11.355 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2020 và lợi nhuận sau thuế 96,9 tỷ đồng, tăng 10,3%. Năm 2021, Tập đoàn đã thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 13.500 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 235 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, Tập đoàn đã hoàn thành lần lượt 84% và 40% kế hoạch năm.

Với kết quả nói trên, đơn vị này dự kiến sẽ trả cổ tức 2021 với tỷ lệ 10%, 3% bằng tiền mặt (khoảng 73,6 tỷ đồng) và 7% bằng cổ phiếu.

Năm 2022, Hòa Bình trình kế hoạch tổng doanh thu 17.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng, lần lượt tăng 54% và 261% so với thực hiện trong năm 2021. Về kế hoạch cổ tức năm 2022, Công ty dự kiến là 5% bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt.

Ngoài ra, Hòa Bình cũng dự kiến chào bán thêm 74 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cũng như nhà đầu tư chiến lược với giá không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành. Số cổ phiếu riêng lẻ trên bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược còn chứng khoán chuyên nghiệp sẽ là 1 năm. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, thanh toán các khoản nợ vay nhằm giảm áp lực tài chính. Thời gian thực hiện dự kiến là trong năm nay hoặc năm sau. Sau phát hành, vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng lên 5.115 tỷ đồng.

Cũng tại Đại hội tới, HĐQT sẽ trình phương án phát hành 12,5 triệu cổ phiếu ESOP cho các bộ nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 64,2% so với giá thị trường. Số ESOP mới phát hành bằng 5% so với số cổ phiếu đang lưu hành.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/4, cổ phiếu HBC ở mức 26.000 đồng/cổ phiếu, giảm 25% so với đỉnh hồi tháng 1.

Nguồn: Trading view

Theo Người đồng hành