VC7 tiền thân là công ty con của tập đoàn Vinaconex, hoạt động chính trong mảng xây lắp. Trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh công ty không nhiều khởi sắc và bị giảm do ảnh hưởng dịch bệnh và nhiều yếu tố khác. Tuy nhiên, với định hướng mới của Ban lãnh đạo, VC7 đã có những chuẩn bị kỹ lưỡng để chuyển mình từ 1 doanh nghiệp thuần xây lắp sang lĩnh vực đầu tư bất động sản với các dự án quy mô đang triển khai và dự kiến sẽ mang lại doanh thu lợi nhuận đột biến trong năm 2022-2023. Ngoài ra, VC7 đang tham gia hỗ trợ lập quy hoạch và đấu thầu rất nhiều dự án để chuẩn bị quỹ đất cho sự phát triển bền vững sau này.
Ban lãnh đạo công ty có những động thái mạnh mẽ, quyết liệt và đồng thuận cao để thực hiện mục tiêu tăng trưởng:
– Đặt mục tiêu KH kinh doanh năm 2022 tăng trưởng mạnh mẽ:
Doanh thu: 468 tỷ ( tăng 220% yoy)
Lợi nhuận: 66.7 tỷ ( tăng 348 yoy)
– Tăng sở hữu tại công ty CP UIC lên 51%- Công ty liên kết thực hiện dự án bất động sản. Hiệnt tại VC7 đang nắm 38.67% tại UIC.
– Tăng vốn phát hành 1:1 để triển khai dự án
– Tăng tỷ lệ sở hữu CP: Ông Hoàng Trọng Đức- CT HĐQT hiện tại đã nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 40%. Vợ: bà Nguyễn Hoài Thu: 4,92%.
=>> Năm 2022 là một năm đáng kỳ vọng về sự tăng trưởng của công ty cũng như cổ phiếu VC7
I. TỔNG QUAN
1. Thông số cơ bản
Thị giá 14.000
Vốn hoá 672 tỷ
Vốn điều lệ 480 tỷ
Số lượng cổ phần đang lưu hành 48 tr cp

2. Quá trình phát triển
– Năm 1993, công ty được thành lập với tên gọi công ty xây dựng số 9, VINANICO, năm 1996 đổi tên thành công ty xây dựng số 7.
– Năm 2002, chuyển sang công ty cổ phần
– Năm 2007, Niêm yết trên HNX với mã VC7
– Năm 2010, tăng vốn lên 80 tỷ đồng
– Sau 4 lần tăng vốn, đến năm 2021 vốn tăng lên 480 tỷ đồng, đổi tên thành công ty cổ phần tập đoàn BGI.
II. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, SỞ HỮU VÀ CỔ TỨC
1. Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn là các cá nhân thuộc ban quản trị công ty=> Cổ phiếu cô đặc, đồng thuận cao. Chủ tịch HĐQT có động thái tăng sở hữu từ 15% lên hơn 40% cuối năm 2021 cho thấy ý chí của BLĐ.
2. Sở hữu
Sở hữu 38.67% Tại công ty cổ phần IUC và kế hoạch tăng sở hữu lên 51%.
3. Cổ tức
– Chia cổ tức đều bằng tiền và cổ phiếu hằng năm: 5-15% ( bằng tiền) , 100:5, 100:4 ( bằng cổ phiếu), năm 2020 tỷ lệ cổ tức 100:5 bằng cổ phiếu, bán ưu đãi tỷ lệ 1:1 giá 10 năm 2021.
III. CÁC DỰ ÁN
1. DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
1.1 Dự án chỉnh trang KDC lô CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép thuộc khu A KĐT An Vân Dương ( Huế), dự kiến mở bán quý II.2022 ( liên doanh công ty CP IUC và VC7).
Tiến độ: đang xây dựng hạ tầng, đã ký hợp đồng vay vốn 57/220 căn đợt 1 và dự kiến quý II.2022 sẽ ra tiếp 46 căn- đang nhận giữ chỗ thiện chí, dự kiến bàn giao nhà quý II.2023
Doanh thu dự kiến: 962.8 tỷ đồng
Lợi nhuận dự kiến: 196.2 tỷ đồng
Tiến độ thực tế tháng 4.2022


1.2  Dự án khu nhà ở nghỉ dưỡng và dịch vụ tổng hợp tại hai tiểu khu, thị trấn Lương Sơn, Hoà Bình.,
Tiến độ: đang giải phóng mặt bằng dự kiến khởi công quý III. 2022 ( liên doanh công ty CP IUC và VC7)
Doanh thu dự kiến: 536.5 tỷ đồng
Lợi nhuận dự kiến: 76.2 tỷ đồng
1.3  Dự án khu đô thị mới thị trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang 30.1 ha

Ngoài ra, VC7 đang đẩy mạnh công tác đấu thầu lựa chọn Chủ đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng đất trong năm 2022 đối với các dự án mà công ty đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận là nhà tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết 1/500:
– Tại Hải Dương ( TP Hải Dương): dự án khu nhà ở liền kề và toà nhà hỗn hợp tại 960, Phố Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương khoảng 1ha
– Tại Quảng Bình ( huyện Lệ Thuỷ): Dự án khu đô thị BGI Topaz 1+2: hơn 16ha ; dự án phức hợp khu đô thị và nghỉ dưỡng quảng trường biển: 50ha
– Tại Quảng Trị ( TP Đông Hà): DA khu đô thị nam sông Hiếu: 28ha, DA khu đô thị cao cấp nam Đông Hà: 98ha, DA khu đô thị mới khóm 5: 7.3ha
– Tại Thừa Thiên Huế ( huyện Phú Vang) dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp OLY resort: 28ha
– Tại Ninh Thuận: dự án BGI Topaz downtown Phan Giang, Tháp Tràm: 1.4 ha
2. DỰ ÁN XÂY LẮP
Năm 2022, ngoài các dự án xây lắp triển khai từ năm 2021 chuyển qua: tổ hợp lọc hoá dầu miền nam, khu nhà ở liền kề Thạch Bàn… VC7 đã ký thêm 2 hợp đồng triển khai mới:
+ Thi công hạ tầng, nhà ở liền kề khu A khu đô thị An Vân Dương
+ Thi công hạ tầng, nhà ở liền kề, biệt thự khu E khu đô thị An Vân Dương
3. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH MỚI
Sản xuất vật liệu xây dựng: sở hữu nhà máy trộn bê tông ở Huế với doanh thu năm 2021: 40 tỷ
IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
a. Bảng cân đối kế toán năm 2021
– Tổng tài sản: 763 tỷ
– Tiền mặt+ đầu tư tài chính ngắn hạn : 92.8 tỷ ( chiếm 12.1% tổng tài sản)
– Các khoản phải thu ngắn hạn: 105 tỷ (13.7% tổng tài sản), liên quan đến khoản phải thu từ chủ đầu tư các dự án xây lắp, các khoản phải thu khác: liên quan đến tiền tạm ứng và cầm cố ký cược ký quỹ ( thuyết minh BCTCHN 2021 trang 25)
– Tồn kho: tăng từ 29 lên 41 tỷ: chi phí sản xuất dở dang tại công ty ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn.
– Tài sản dài hạn: 518 tỷ ( chiếm 67.8% tổng tài sản) chủ yếu là đầu tư vào công ty liên kết UIC: 150+290= 440 tỷ
– Tổng nợ vay: 250 tỷ ( 32% tổng TS)
– Lợi nhuận sau thuế: 19 tỷ
b. Kết quả kinh doanh
– Doanh thu bán hàng hết năm 2021: 124 tỷ đến từ hoạt động kinh doanh chính xây lắp khoảng 70%, còn lại là doanh thu đến từ việc bán thành phẩm hàng hoá. chưa phát sinh doanh thu liên quan đến bất động sản.
– Giá Vốn 117 tỷ ( biên lợi nhuận gộp: 5.9%) biên lợi nhuận thấp.
c. Dòng tiền
– Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh âm do tăng các khoản phải thu.
– Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư âm do chuyển tiền góp vốn vào công ty liên kết.
– Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính: + 240 tỷ tiền thu từ phát hành cổ phiếu.

V. TỔNG KẾT
– VC7 sẽ là cổ phiếu tăng trưởng với tiềm năng tăng trưởng tốt từ các dự án đang triển khai + quỹ đất lớn=> điểm rơi lợi nhuận đầu năm 2023.
– Kỹ thuật: giá ngày 21.4.2022: 14.000 ( mức giá chạm 2 đỉnh cũ, hỗ trợ tốt)
– Khuyến nghị: mua và nắm giữ vùng giá 14.000-15.000 vnđ