Số liệu từ báo cáo tình hình kinh tế – xã hội của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2022, cả nước có rất nhiều tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng trên 10% như Đà Nẵng, Hậu Giang… Riêng 5 địa phương từng có GRDP cao nhất cả nước năm 2021 cũng có sự thay đổi về thứ hạng trong 9 tháng đầu năm 2022.

Năm 2021, những địa phương nào ghi nhận tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước?

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm 2021 của Tổng cục Thống kê đã chỉ ra 5 địa phương có tốc độ tăng trước GRDP cao nhất cả nước. Theo đó, Hải Phòng là địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất năm 2021, đạt 12,38% so với năm 2020. Đứng thứ hai là Quảng Ninh với 10,28%. Với kết quả này, Quảng Ninh nằm trong nhóm các địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng cao và là tỉnh liên tục trong 6 năm liền có tốc độ tăng trưởng 2 con số.

Theo sau là các địa phương bao gồm Gia Lai, Ninh Thuận và Thanh Hóa, với tăng trưởng GRDP năm 2021 lần lượt đạt 9,03%, 9% và 8,85%.

GRDP 9 tháng đầu năm 2022 của 5 địa phương này tăng trưởng ra sao?

Sang đến năm 2022, số liệu từ báo cáo tình hình kinh tế – xã hội của Tổng cục Thống kê cho thấy, GDP 9 tháng năm 2022 tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2011-2022.

Xét theo từng địa phương, trong 9 tháng đầu năm 2022, cả nước có rất nhiều tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng trên 10% như Đà Nẵng, Hậu Giang, Lâm Đồng… Thậm chí, trong 9 tháng đầu năm 2022, có 2 địa phương ghi nhận GRDP tăng trưởng trên 20% là Bắc Giang và Khánh Hòa.

Riêng 5 địa phương từng có GRDP cao nhất cả nước năm 2021 là Hải Phòng, Quảng Ninh, Gia Lai, Ninh Thuận và Thanh Hóa cũng có sự thay đổi về thứ hạng trong 9 tháng đầu năm 2022.

Hải Phòng

Theo Cục Thống kê Hải Phòng, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trong 9 tháng đầu năm 2022 của thành phố ước tăng 12,06%. Mặc dù là mức tăng thuộc top cao nhất cả nước nhưng tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng của năm nay đã giảm tốc so với cùng kỳ các năm trước.

Cụ thể, 9 tháng năm 2018 GRDP của Hải Phòng tăng trưởng 16,2%, tổng kết 9 tháng năm 2019 con số này là 16,42%, năm 2020 (trong dịch Covid – 19) tăng trưởng GRDP của Hải Phòng vẫn đạt 11,39% và đến năm 2021 là 12,38%.

Với mức tăng trưởng này, Hải Phòng đứng thứ 9 cả nước và thứ 1 vùng đồng bằng Sông Hồng.

Trong mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế thành phố, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,36%, đóng góp 0,05 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 14,12%, đóng góp 7,61 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 10,34%, đóng góp 3,77 điểm phần trăm.

Quảng Ninh

Căn cứ vào số liệu từ Cục Thống kê Quảng Ninh, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng đầu năm 2022 của tỉnh đạt 10,12%, đứng thứ 17 trên tổng số 63 tỉnh, thành và đứng thứ 3 trong vùng đồng bằng sông Hồng.

Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng, tăng 8,96%; khu vực dịch vụ phục hồi nhanh, tăng 14,35%, đóng góp 4,28 điểm trong tăng trưởng GRDP; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 8,96%.

Thanh Hóa

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, trong 9 tháng năm 2022, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 14,24%, đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố (sau Bắc Giang, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hậu Giang và Đà Nẵng). Trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,23%; công nghiệp – xây dựng tăng 18,2%; dịch vụ 11,86%…

Gia Lai

Theo UBND tỉnh Gia Lai, trong 9 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trên địa bàn tỉnh ước đạt 9,8%. Với kết quả này, tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm 2022 của Gia Lai đứng thứ 20 cả nước và thứ 4 khu vực Tây Nguyên.

Ninh Thuận

Báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận cho biết, GRDP 9 tháng đầu năm 2022 của tỉnh tăng 6,94% so với cùng kỳ năm 2021, đứng thứ 55 trên tổng số 63 tỉnh, thành và đứng thứ 9 trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Giang Anh