Tại Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Bộ TN&MT bổ sung các quy định liên quan đến chứng nhận quyền sở hữu cho căn hộ khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng.

Chia sẻ tại Hội thảo Góp ý dự thảo nghị định sửa đổi các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai do VCCI và Bộ TN&MT tổ chức, bà Hoàng Thị Vân Anh – Vụ trưởng Vụ pháp chế Bộ TN&MT cho biết những quy định liên quan đến chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng là căn hộ – khách sạn, văn phòng lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng

Hội thảo Góp ý dự thảo nghị định sửa đổi các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai do VCCI và Bộ TN&MT tổ chức

Cụ thể, sửa đổi Điều 32 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, theo đó, chủ sở hữu công trình phục vụ mục đích lưu trú, du lịch được chứng nhận quyền sở hữu phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản.

Việc chứng nhận quyền sở hữu được thực hiện theo quy định tại Điều 32 của Nghị định này. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải đúng mục đích và thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật.”

Bà Vân Anh cũng cho biết, điểm mới liên quan đó là sửa đổi, bổ sung Điều 72 thêm trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở.

Theo đó, sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các giấy tờ: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ dự án; trong trường hợp có thay đổi nghĩa vụ tài chính thì phải nộp chứng từ chứng minh việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với sự thay đổi đó (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật).

Bản vẽ thiết kế mặt bằng phù hợp với hiện trạng xây dựng và hợp đồng đã ký; Thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng; diện tích đất, diện tích xây dựng, diện tích sử dụng chung, diện tích sử dụng riêng của từng hạng mục công trình.

Theo đó, trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, công trình xây dựng của chủ đầu tư dự án.

Toàn cảnh Hội thảo

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra; gửi thông báo kèm theo sơ đồ nhà, đất đã kiểm tra cho Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký nhà, đất cho bên mua đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; đăng công khai kết quả kiểm tra trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất.

Nguyễn Đức Mạnh – Luật Bizlink cho rằng, do đã cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình, các căn hộ – khách sạn, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng nói trên có thể sẽ được chủ sở hữu sử dụng với mục đích lưu trú lâu dài, không khác với việc lưu trú trong nhà chung cư, hay nói cách khác là sẽ hình thành yếu tố căn bản của một đơn vị ở.

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng – kỹ thuật của các công trình loại này thì không được quy định là phải đáp ứng yêu cầu như đối với đơn vị ở. Ngoài ra, quy định pháp luật về quản lý cư trú cũng chưa có quy định rõ đối với loại hình cư trú này.

“Do đó, đồng thời với quy định về việc cấp chứng nhận quyền sở hữu, cần có các quy định để điều chỉnh các vấn đề về quy hoạch, quản lý cư trú để tránh trường hợp phá vỡ quy hoạch do mật độ dân số lưu trú lâu dài tại các căn hộ – khách sạn, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng quá lớn so với khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng – kỹ thuật” – ông Mạnh nói.