Trong tháng 4/2022, quy trình chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đầu tư không sử dụng vốn nhà nước ở ngoài khu công nghiệp, khu công nghệ cao sẽ được TP. Đà Nẵng hoàn thành.

Ngày 18/4, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng cho biết, tính đến ngày 31/3/2022, Thành phố đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 3.358,6 tỷ đồng.

Cụ thể, có 3 dự án ngoài khu công nghiệp, tổng vốn đầu tư 2.159,9 tỷ đồng, tăng gấp 6,7 lần về số vốn so với cùng kỳ 2021; 7 dự án trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ – thông tin với tổng vốn đầu tư 1.198,7 tỷ đồng, tăng gấp 11,6 lần về số vốn so với cùng kỳ 2021.

Về vốn đầu tư nước ngoài, TP. Đà Nẵng đã cấp mới 8 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,908 triệu USD. Ngoài ra, có 5 lượt dự án FDI tăng vốn, với vốn tăng thêm 1,487 triệu USD…

Về phát triển doanh nghiệp, TP. Đà Nẵng cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.128 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 7.594 tỷ đồng.

Số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 59,7% so với cùng kỳ 2021. Dẫu vậy, do một số ngành nghề còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid -19, nên số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng vẫn tăng 44,1%; hoàn tất thủ tục giải thể cho 174 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện …

Lũy đến 31/3/2022, trên địa bàn Đà Nẵng có 33.884 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 230.142 tỷ đồng.

Đà Nẵng hiện có 350 dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 131.400 tỷ đồng; 378 dự án đầu tư trong nước trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ – thông tin tập trung với tổng vốn đầu tư 28.624 tỷ đồng và 919 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 3,929 tỷ USD.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, Thành phố đang triển khai hiệu quả Chủ đề năm 2022 “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội”.

Để tăng cường hiệu quả thu hút đầu tư, Đà Nẵng sẽ thực hiện các hoạt động thu hút đầu tư với hình thức phù hợp diễn biến của dịch COVID-19; tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong thu hút đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông, mặt bằng sạch.

Song song với các hoạt động trên, Đà Nẵng đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đã và đang đầu tư trên địa bàn thành phố,

Chính quyền TP. Đà Nẵng cho biết, sẽ thúc đẩy các dự án quy mô, động lực như Dự án Không gian sáng tạo (CMC); Khu du lịch Làng Vân; Khu tổ hợp đô thị thông minh – khu phi thuế quan… Hoàn thành việc xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư vào TP. Đà Nẵng năm 2022, định hướng đến năm 2030 trong tháng 6/2022. Tổ chức Diễn đàn đầu tư năm 2022 trong Quý II/2022.

Ngoài ra, Đà Nẵng sẽ rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư đối với các dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách. Theo đó, thống nhất chủ trương cho phép tiếp nhận, xử lý hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với các thủ tục có liên quan khác như thẩm định điều kiện giao đất/ cho thuê đất/ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cập nhật thông tin tại quyết định quy hoạch…

Ngoài ra, xây dựng và hoàn thành trong tháng 4/2022 quy trình chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện ngoài các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ – thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo: Đầu tư chứng khoán